Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Siuaasaniit kingornussarsiat paaqqutarineqarnerilu

Siuaasaniit kingornussarsiat nunasiaataasimanerup nalaaninngaanneerlutillu siuaasatta inuit kulturianneerput allaallu suli siusinnerusumminngaanneerlutik. Siuasaaniit kingornussarsiat inuit ingerlataannit, pinngortitallu allanngorarneranit, sunnigaajuartarput – minnerunngitsumik, silannaap allanngornera pissutigalugu, malunartumik kianerulerneranit. Tigussaasumilli pilersaarusiorneq tassaavoq, kingornussarsianik eriagisarialinnillu nalituunik, inoqarfinni sumi tamaaniittunik, aamma Qaasuitsup Kommuniani asimi nassaassaasunik, paaqqutarinninnissamut sakkoq pingaarutilik.

Siuaasaniit kingornussarsiat eriagisariallillu nalituut kommuneplani 2014-2026-p suliarineqarneranut atatillugu peqqissaartumik misissorneqarput ilanngunneqarlutillu, tamakkununnga ilaapput eqqissisimatitat aamma, illut allallu, eqqissisimatitaallutillu eriagisariallit. Nunaminertat eqqissisimatitat sammivilersuutit pingaarnerit tamakkiisumik nunap assiliornerini takuneqarsinnaapput, illut eqqissisimatinneqarlutillu erisassanngortinneqarsimasut, illoqarfiit nunaqarfiillu ataasikkaat sammivilersuutaasa pingaarnerit nunap assiliornerini, takuneqarsinnaasut.

Eriagisariallit suliarinerisa ilassutaattut aamma ersarissusunik takornariaqarnermi periarfissaqarpoq. Assersuutitut taaneqarsinnaavoq Ilulissat Kangerluata eqqissisimatitaasup UNESCO’miillu Nunarsuarmioqatigiit kingornussarsiassaasa allattorsimaffianut ilanngunneqarsimasup eqqaani, qitiusumik ornittakkamik ineriartortitsinissamik suliniut – Kangisata Sullissivia – sermip, pinngortitap immikkuullarissup, nunaqarfittoqqallu oqaluttuassartaannik siammarteriffiusinnaasoq. Assersuut alla tassaavoq Ilimanami erigisariallit pillugit pilersaarut, kulturikkut naleqartitat nunaqarfimmiittut pingaartillugit – matumani aamma eqqissisimatin-neqarsinnaasut – kiisalu pinngortitami takornariaqarnermi soqutiginaatillit, soorlu illuaraqarfiit assigisaasalu ineriartortinneqarnissaannut, tunngasoq.

Ilulissat Kangerluata Silarsuarmioqatigiit Kingornussarsiassaattut innersuunneqarneranut atatillugu isumaqatigiissutigineqarpoq, illoqarfiup tungaanut, Ilulissani sanaartukkat pioreersut eqqissisimatinneqartussallu akornanni illoqarfimmut qanittumi illersuutissamik sanaartorfigeqqusaangittoqassasoq. Tamatuma malitsigisaatut Nunarsuarmioqatigiit kingornussarsiaannut tunngatillugu aqqutisooqatigiit aaliangerput, illoqarfimmut qanittumi illersuutissaq sanaartorfigeqqusaanngitsoq, nunamut sammisumik illersuutissamik sanaartorfigeqqusaanngitsumik ilaneqassasoq, Nunarsuarmioqatigiit Kingornussarsiaat tamaat kaajallallugu. UNESCO-p illersuutissap sanaartorfigeqqusaanngitsup suussusianik paasinninnera tassaavoq, nunaminertaq illuummik/sumiiffimmik avatangiisimasoq, illuutip/nunaminertap tigussaasumik isikkuanut annertuumik sunniutilik aamma /imaluunniit, illuutip/sumiiffiulluunniit isigineqarneranut annertuumik pingaarutilik.

Eriagisariallit suliniuteqarfiginissaannut suliniutitutissatut pilersaarutit allat, kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu iluarsartuussinissanut nutaanillu sanaartornissanut attuumassuteqarput. Suliniutit, ataatsimut aaliangersakkatigut aamma aaliangersakkat pingaarnerit imaluunnit aaliangersakkat immikkoortunut tunngasut atorlugit nalimmassagaapput, ilaatigut qulakkeerinnissutaallutillu ingerlatitseqqissutaasunik, imaluunniit illoqarfimmi kulturikkut kingornussarsianik ineriartortsinneqartunik ingerlatseqqiffiusunik.

Nunaqarfitoqaasimasut Nunatta Katersugaasivissuanit Allagaateqarfianillu nalunaarsorneqarsimasut uani takuneqarsinnaapput: www.natmus.gl

 

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 13-6-2014