Kommuneplanip ilassutaanut lokalplaninullu nassuiaat

Kommuneplanip ilassutaanut lokalplaninullu nassuiaat

Kommuneplanit arfineq pingasut akuersissutigineqarmatali, taamani kommuniusuni kommunalbestyrelsit aamma Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsi, lokalplanenik arlalissuarnik kommuneplanimut ilassutinik akuerssuteqartarsimapput.

Aasiaat

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
1000-A01Boligområde A1.1
1000-A12Hotel ved Sannerut7A12.1
1000-A14Rebekkas Kiosk A14.1
1000-A18, 1000-C07Ny afgrænsning mellem A18 og C79 
1000-A21Boligområde ved Pujooriarfik16A21.2
1000-A22Boliger i rammeområde A22 A22.1
1000-A22Boligområde Aasiaat Øst II A3.1
1000-A25Off-shore/On-shore17 
1000-A26Boligområde Aasiaat Syd13A26.1
1000-A04Boligområde Quorlortunnguaq A4.1
1000-A09Boligområde mellem Fjeldvej og Bakkevej A9.1
1000-B01Lokalplan for havneområdet B1.1
1000-B15Område til erhvervsformål vest for lufthavnen18 
1000-B17Off-shore/On-shore17 
1000-B18Den nordøstlige del af Tupilakøen17 
1000-B19Off-shore/On-shore17 
1000-B02Lokalplan for havneområdet B2.1
1000-B02Kutterkaj10B2.2
1000-B20Off-shore/On-shore17 
1000-B04Containerhavn10B4.2
1000-B04Udvidelse af containerplads5B4.3
1000-B05Lokalplan for havneområdet B5.1
1000-C01Hotel ved Sissakkooraq5C1.1
1000-C10Tipituup Kangerlua C10.1
1000-C10Område til fælles formål og kollegium15C10.2
1000-C13Center formål ved Pujooriarfik C13.1
1000-C15Off-shore/On-shore17 
1000-C02Centerområde ved Frederik Lyngesvej og Pottersvej C2.1
1000-C03Off-shore/On-shore17 
1000-C04Ældreboliger ved Niels Egedesvej C4.1
1000-C05Tilbygning til alderdomhjemmet i Aasiaat 1C5.1
1000-C09Kollegieboliger ved Qaqqamut C9.1
1000-D01Erhvervsområde ved Poul Bjergsvej D1.1
1000-D19Kirkegaard D19.1
1000-D22Grusgravsområde ved Tipitooq Kangilleq3D22.1
1000-E01Kraftvarmeværk E1.1
1000-E12Fælles friareal Aasiaat Øst II E12.1
1000-E03Affaldsforbrændingsanlæg11E3.1
1000-E04Aasiaat Lufthavn2E4.1
1000-E09Etablering af nyt vandværk12E9.1
1004-C02Kitsissuarsuit4 

Ophævet/Bortfaldet

DelområdePlannavnPlannummer
1000-A19Boligområde A19.1
1000-A21Boligområde ved Pujooriarfik14A21.1
1000-B14Industriarealer ved Mittarfimmut B14.1
1000-B03Lokalplan for havneområdet B3.1
1000-B04Lokalplan for havneområdet B4.1
1000-B06Havne- og erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq B6.1
1000-C14Hotel ved Tipitooq Kangilleq C14.1
1000-C15Centerområde ved Qaqqamut C15.1
1000-D08Erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq D8.1


Ilulissat

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
1200-A11Boligområde ved Edvard Sivertsenip Aqq. 49A11.2
1200-A14Aron Mathiesens-ip Aqquserna A14.1
1200-A15Alanngukasiup40A15.1
1200-A16Attersuit A16.1
1200-A17Marius Sivertsen-ip Aqquserna A17.1
1200-A18Bolig- og institutionsområde i rammeområde A18 Atersuit26A18.1
1200-A19Nyt boligområde Qilakitsoq33A19.3
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D03Ilulissat Syd23A21.1
1200-A22Qilakitsoq A22.1
1200-A24Qilakitsoq A24.1
1200-A26Boligområde ved Qilakitsoq 38A26.2
1200-A27Boligområde ved Qilakitsoq, udvidelse af SPS kollegie45A27.1
1200-A28Qilakitsoq A28.1
1200-A29Ilulissat Nord48A29.2
1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-B01, 1200-B03, 1200-D10, 1200-E11Boligområde i Ilulissat Nord34A30.1A31.1A32.1
1200-A05Boligområde A5 ved Matias Storchip Aqqutaa. 11A5.1
1200-A06Illumiut40A6.1
1200-A07Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna 55A7.2
1200-A08Boligformål ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqqutaa57 
1200-A09Område ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna37A9.2
1200-B01Havneområdet B1.1
1200-B10Off-shore/On-shore62 
1200-B02Havne- og erhvervsområde ved Ilulissat Havn44B2.1
1200-B06Jørgen Sveidrup-ip Aqquserna B6.1
1200-B07Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna42B7.2
1200-B08Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna43B8.2
1200-C10Bevaringsplan for kirke- og museumsområdet 40C10.1
1200-C12Kangia Isfjordsstation og Klimauniversitet31C12.2
1200-C13Område C13 til centerformål, Hotel Artic22C13.2
1200-C15Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa 36C15.2
1200-C17Ilulissat Bymidte59C17.2
1200-C18, 1200-A11Hotel Hvide Falk27C18.2
1200-C19Hollænderhavnen35C19.1
1200-C02Marralinnguaq udvidelse af SPS46C2.1
1200-C20Aktivitetspark54C20.1
1200-C03Atuarfik Mathias Storch56C3.1
1200-C04Ilulissat Sygehus 60C4.1
1200-C05Anstalten53C5.2
1200-C06Butik ved  Ilumiut 47C6.1
1200-C09Atuarfik Jørgen Brønlund 14C9.1
1200-D06Udvidelse af Ilulissat kirkegård D6.2
1200-E12Sprængstofmagasin25E12.1
1200-E02Område til Fælles formål og kraftvarmeværk E2.1
1200-E06Off-shore/On-shore62 
1200-E09Dumpen 41E9.2

Ophævet/Bortfaldet

DelområdePlannavnPlannummer
1200-A11Edvard Sivertsenip Aqq. 13A11
1200-A11Nord Napparsimaviup A11.1
1200-A13Juliefjeldet A13
1200-A19Qilakitsoq9A19.2
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D3Qilakitsoq bydelen7A21
1200-A26Eenfamilieboliger i Qilakitsoq 6A26.1
1200-A26Nyt boligområde A26 til boligformål19A26.1
1200-A27Kollegieboliger i område A27 ved Qoororsuup Aqquserna12A27
1200-A29Boligområde i Ilulissat Nord30A29.1
1200-A29, 1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-A33, 1200-A34, 1200-B10, 1200-C15, 1200-D9Ny bydel, Ilulissat Nord17A29.1
1200-A7RG-Fabrik A7.1
1200-A8Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Familiecenter39A8.1
1200-A9Eenfamilieboliger ved Alliit Aqutaa5A9.1
1200-A9Areal til enfamiliehus ved Qupaloorarsuk16A9.1
1200-A9Qupalorasuk A9.1
1200-B10Erhvervsområde B10 ved Konrad Chemnitzup32B10.1
1200-B7Erhvervsområde B7 ved Konrad Chemnitzup B7.1
1200-B8Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna  B8.1
1200-C1KNI butik C1.1
1200-C12Nyt vandrerhjem og ny skiklub ved Sermermiut21C12.1
1200-C13Område til Fælles formål, Hotel Arctic C13.1
1200-C15Telepost10C15.1
1200-C15Hotel Icefjord4C15.1
1200-C16Udvidelse af Alderdomshjemmet C16
1200-C17Ilulissat Bymidte28C17.1
1200-C18, 1200-C18, 1200-A11Hotel Hvide Falk20C18.1
1200-C5Fællesformål, natrenovation og ungdomspension C5.1
1200-C6Bymidten C6.1
1200-C8Areal til centerformål ved Kussangajaanquaq - Boligområde ved Nuisariannguaq C8.1
1200-D1Udvidelse af kirkegård i Kingitoq området15D1
1200-D17Qaaqqat timat (FINDES IKKE) D17
1200-E9Losseplads E9.1


Kangaatsiaq

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
0900-D01Delområdeplan for område D42 


Qaanaaq

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
1700-A07Ny afgrænsning af delområde A71A7.1
1700-A09Boligområde i Qaanaaq Vest A9.1
1700-C06Ny børneinstitution C6.1
1700-C07Område til nyt skolehjem3C7.1

 

Qasigiannguit

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
1100-A04Boligområde A4.1
1100-A08Boligområde A8.1
1100-A10Boligområde A10.1
1100-B01Off-shore/On-shore3 
1100-B02Off-shore/On-shore3 
1100-B10Off-shore/On-shore3 
1100-C01Fælles formål C1.1
1100-C12Ny efterskole2C12.1
1100-E05Erhvervsområde E5.1


Qeqertarsuaq

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
1400-A038 Ældreboliger A3.1
1400-A05Boligområde A5.1
1400-B01Havneområde B1.1
1400-C01Fælles formål C1.1
1400-B04Off-shore/On-shore5 
1400-B05Off-shore/On-shore5 


Uummannaq

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
1500-A01 nordQaqannguaq A1.1
1500-A03Nasiffissuaq A3.1
1500-A08, 1500-A03 vestLokalplan A8 og A3 vest, Qernertunguamut A8.1
1500-A08Bydelsvej Uummannaq vest2 
1500-A04Lokalplan A4, åben boligbebyggelse A4.1
1500-A06Lokalplan A6, åben boligbebyggelse A6.1
1500-A07 sydLokalplan A7 syd, Maniillat Qaqqat A7.1
1500-A07 midtLokalplan A7 midt, Maniillat Qaqqat A7.2
1500-A07 nordLokalplan A7 nord, Maniillat Qaqqat A7.3
1500-A09Tittus Johansensvej A9.1
1500-A10 østLokalplan A10 øst, åben boligbebyggelse A10.1
1500-A11 syd, 1500-A10 vestLokalplan A11 syd + A10 vest, vest for Tatsip Akua A11.1
1500-B01 østLokalplan B1 øst, havnepakhus og fiskefabrik B1.1
1500-B01 sydLokalplan B1 syd, havnerelateret virksomhed B1.2
1500-B05Qimminut7B5.2
1500-B05 nordLokalplan B5 nord, Qimminut B5.3
1500-B09Lokalplan B9, Qernertunnguaq B9.1
1500-C03 sydLokalplan C3 syd, Aqqusinertaaq C3.1
1500-C04Lokalplan C4, Radioqairfiup Aqq. / Aqqusinersuaq C4.1
1500-C06Lokalplan C6, ved Tatsip Akua C6.1
1500-C05Lokalplan C5 med byplantillæg 1, Radiovej og Juuarsip Aqquserna C5.1
1500-E08Renovationsområde5E8.1
1500-E01Lokalplan E1, Radioqarfiup Aqqutaa, elværket E1.1
1500-E04 nordLokalplan E4 nord med byplantillæg nr. 2, nord for Kangerdloqissoq-bugten E4.1
1502-B1Off-shore/On-shore8 
1502-XXBygdeplan for Qaarsut1 
1504-XXBygdeplan for Saattut4 
1505-XXBygdeplan for Ukkusissat6 
1506-XXBygdeplan for Illorsuit3 

Ophævet/Bortfaldet

DelområdePlannavnPlannummer
1500-C04 , 1500-E01Byplantillæg nr. 4 C4-E1
1600-A08, 1600-A03 vestByplantillæg nr. 5 A8-A3v
1600-B05 nordLokalplan B5 nord, Qimminut B5.1

Upernavik

Gældende planer

DelområdePlannavnPlannummer
1600-A04Boligområde på Telebakken A4.1
1600-A04, 1600-C04Område til boliger og fælles formål på Telebakken A4.2
1600-B01Havneområdet B2.1
1600-C01Fælles formål butiksområdet C1.1
1600-C02Fælles formål bymidte C3.1
1600-C06Nyt område til fælles formål C9.1
1600-E02Område til offentlige værker ved Itusaannguaq E2.1
1600-E05Ny lufthavn i Upernavik E5.1
1600-A09Off-shore/On-shore1 
1600-B04Off-shore/On-shore1 
1600-B06Off-shore/On-shore1 
1600-B07Off-shore/On-shore1 
1600-B08Off-shore/On-shore1 
1600-C08Off-shore/On-shore1 
1600-C09Off-shore/On-shore1 
1600-E08Off-shore/On-shore1 
1600-E09Off-shore/On-shore1 
1601-B03Off-shore/On-shore1 

Ophævet/Bortfaldet

DelområdePlannavnPlannummer
1600-A03Område til eenfamilieboliger ved Oqaluffiup Aqquserna A3.1
1600-C05Bevaringsområdet Den Gamle By C5.1
1600-E08Område for trafik og telekommunikation E3.1
Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 15-9-2016