Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Inuussutissarsiutit sulisoqarnerullu ataatsimoortinneqarnerat nuna tamakkerlugu, nunap immikkoortuini kommuninilu, aaliangiisuulluinnartumik pingaaruteqarpoq kommunit imminut nammattumik, aningaasarsiornikkullu patajaattumik inissisimallutik, ineriartornissaat qulakkeerneqassappat.

Aalisarneq Kalaallit-Nunaanni inuussutissarsiutit pingaarnersaraat – aamma Qaasuitsup Kommuniani. Ukiuni makkunani aalisarnermiit isertitat annertusarneqarnissaat sammineqartorujussuuvoq – minnerunngitsumik qalerallit eqqarsaatigalugit – immikkut isiginiarneqarput aningaasarsiornerup aalisagartassanillu piujuaannartitsinissap qulakkeerneqarnissaat. Maannakkorpiaq ineriartorneq, annerusunik nutaaliaasunillu aalisariutinik inerisaanissamut sammivoq, tamatuma umiatsiaararsorluni aalisarneq qangaaniilli ingerlanneqartoq tatineqartippaa. Tamakkua qaavisigut silaannaap pisusaata allanngoriartornera aalisakkat sorliit nassaassaanerinut, pisarisinnaasat sumiiffiinut peqassutsimullu, sunniuteqassaaq. Ilami annikitsuinnarmilluunniit allanngortoqarnera inuussutissarsiummut annertuumik kinguneqarsinnaavoq, aalisariutinik, aalisarnermi atortunik nunamilu aalisakkerivinnik allanngortitsinernik kinguneqaratarsinnaasumik. Illuatungaanili inuussutissarsiutinik isertitaqarfiusinnaasunillu nutaanik takkuttoqarsinnaavoq, eqqumaffigineqarnissamik suliniuteqarfigineqarnissamillu pisariaqartitsisunik.

Ukiuni qulikkaani kingullerni Kalaallit-Nunaanni takornariaqarneq annertuumik ineriartorfiusimavoq. Qaasuitsup Kommuniani nalunngilluinnarparput, Avannaani pitsaassutsinik periarfissanillu immikkuullarilluinnartunik peqarluta. Ilulissat Kangerluat UNESCO-mit eqqissisitaasoq annertuumik nutsuisuuvoq, Qeqertarsuullu Tunuani ukiut ingerlanerini takornarianik inuussutissarsiuteqarnermik annertuumik pitsaalluinnartumillu pilersitsisoqarsimavoq. Ineriartortitsinissamulli periarfissat suli annertupput amerlallutillu. Silaannaap pissusaata allanngoriartornerata piffissaq takornariarfiusartoq tallisissinnaavaa, avannarpasinnerusumilu misigisassanik ornitassanillu nutaanik inerisaanissaq periarfissaqartilerlugu, assersuutigalugu ilungersuanartumik takornariarneq aamma kaperlaap ataani takornariarneq.

Aatsitassarsiorneq kommunimi inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnissaannut aaliangiisumik pingaaruteqalersinnaavoq, mannangaarlu uulia, gas, aatsitassarsiorneq, inuussutissarsiutillu taakkunannga aallaavillit nutaat, annertuumik isumalluarfigineqarput. Tunisassiornermi periarfissat allat tassaapput sermimik imermillu tunisassiorneq. Silap pissusaata allanngoriartornera sermillu aakkiartornera – nunami imaanilu - aatsitassaqarfiit misissuiffigiuminarnerulernerannik piaaffigiuminarnerulernerannillu kinguneqassaaq. Offshore-mik suliffeqarfiit nunaminertanik pisariaqartitsinerisa annertusiartornerat ilaatigut kinguneqarpoq, 2012-mi inuussutissarsiuteqarfinnut, offshore-mik misissuinernut attuumassuteqartunut, illoqarfinni 8-ni sinerissamilu nunaqarfinni ataatsimoortillugu pilersaarusiortoqarneranik, peqqissaartumik misissueqqartoqarsimaneranik toqqammavilimmik. Taamaalilluni inuussutissarsiutip iluani annertunerusumik ineriartortitsinissamut takussutissat piviusut ersereerput. Taamaattoqaraluartorli inuussutissarsiutip iluani nunaqavissut ilinniagallit sulisussarsiarinissaat unammillernartuuvoq. Taamaattumik ukiuni aggersuni iliniartitaaneq ilinniagaqarnerlu sakkortuumik sammineqartariaqarput.

Namminersorluni inuussutissarsiutinut minnerusunut ilaatigut ilaatinneqarpoq piniartuuneq, tassaasoq kalaallit nunaqavissut qangaaniilli issittumi inuussutissarsiutaat. Piniartuuneq ukiuni untritilippassuarni Kalaallit-Nunaanni pingaaruteqarluinnartuusimavoq – aningaasarsiornermi, inuit inooqatigiinneranni, kulturimi kinaassutsimullu tunngatillugu. Illoqarfiit minnerusut nunaqarfiillu piniarnermik suli pinngitsuuisinnaanngillat, inuussutissarsiulli sakkortuumik tatineqariartorpoq, piniartullu, inuussutissarsiumminni atugassarititaasut ilungersunartut pissutigalugit, ikiliartuinnarlutik. Taamaattorli pingaaruteqarpoq, Qaasuitsup Kommuniani namminersorlutik inuussutissarsiutillit aallarnisaasullu ingerlatsiuarnissaat kaammattorneqartuarnissaallu. Tamanna uummarissarneqassaaq, kommunip Destination Avannaata, inuussutissarsiuteqarfiillu allat akornanni, ataatsimoorullugu immersuiffigineqarneratigut, assersuutigalugu illu aallarnisaavik, siuarsaanermut, siunnersuinermut, suleqatigiinnermut paasisanillu avitseqatigiinnermut, silittumik sinaakkutsiullugu.

Silap pissusaata allanngoriartornerata kinguneratut, Kalaallit-Nunaanni ullumernit allaanerusunik amerlanerusunillu nunalerinermiit tunisassiaqalernissamut periarfissaqalerpoq. Periarfissaq tamanna, ilimanarpoq aamma Kalaallit-Nunaata kitaata avannaaniittoq, kommunip nangittumik misissuiffigerusuppaa pilerinarsarlugulu – ilaatigut nunaminertanik pilersaarusiorneq aqqutigalugu.

Anguniakkat

  • Suliniuteqarneq makkununnga sammitinneqassaaq, aalisarneq aamma innussutissarsiutit ineriartortut soorlu takornariaqarneq, aatsitassat aatsitassarsiorfiillu kiisalu sumiiffinni inuussutissanik tunissassianik nunanut allanut niueruteqarneq, matumani imeq sermerlu.
  • Qulakkiissallugu, mittarfiit umiarsualiviillu siunissami pisariaqartitsinermut ineriartorfiusinnaasunullu naapertuuttunngortinnissaat, matumani timmisartunik aalisariutinillu annerusunik, umiarsuarsuarnit takornariartaatinit kiisalu aatsitassanik tunisassiornermut atatillugu silaannakkut umiarsuillu atorlugit assartuinermi atorneqarsinnaanissaat.
  • Kommunip Kalaallit-Nunaanni takornariaqarfittut annerpaatut inissisimanera attatiinnarneqassaaq nukittorsarneqarlunilu, ilaatigut nunaminertanik atugassiinikkut aamma angallannermi periarfissat pitsanngorsarnerisigut kiisalu takornarianut inissiisarfiit ornitassallu pioreersut nutaallu annertusarnerisigut.
  • Inuussutissarsiorneq siunnerfilimmik silittumillu ineriartortinniarlugu nunaminertanik sinaakkuttanillu qulakkeerinnittoqassaaq, akilersinnaasumik ingerlatsineq silallu pissusaanut naleqqusarneq pingaarnerutillugit. Tamanna ilaatigut pissaaq, kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu ataasiakkaani inuussutissarsiornerup ineriartortinneqanissaanut periarfissat nalunaarsorneqarnerat, aallaavigalugu.
  • Inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnerannut sinaakkutsiussat ilaatigut nukittorsarneqassapput, kommuni tamakkerlugu allaffissornerup eqaatsumik, pitsaalluinnartumik assigiimmillu ingerlanneqarneratigut. 
  • Takornarianik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartortinneqarnera asip pilersaarusiorfiginerani eqqarsaatigut ilanngunneqassaaq.
  • Kommuneplani sinerissap avataani aatsitassarsiornermillu inuussutissarsiutit ataavartumik ineriartortinneqarneranni akuussaaq, matumani pinngortitamiit atortussiassanik atuinermi nunaminertanik tunniussaqarnermigut.
  • Kommunalbestyrelsip illu aallarnisaavimmik uuliamullu allaffimmik pilersitsisinnaanermut periarfissat misissorniarpai, ilaatigut aallarnisaasunik siunnersuinermi qitiusussamik, kiisalu sinerissap avataani ingerlatanut attumassutillit ingerlanneqarneranni sullivissatut.
  • Taamaalilluni illu aallarnisaavimmi ingerlatat iluaqutaasumik ilinniagaqaqqinnermi ilinniakkanillu allannguinermi ingerlatanut ilaatinneqarsinnaanerat eqqarsaatigineqarsinnaavoq, sulisinnaasut piginnaasallit amerlisarnissaat siunertaralugu, aamma – minnerunngitsumik nunaqarfinni – aallaaniarnermik piniarnermillu inuussutissarsiutillit allamik sammiveqalernissaat toqqammavissinniarlugu.
  • Nunalerinermik misileraanermut nunaminertamik tunniussaqarsinnaaneq periarfissaajuassaaq. Siunisssami pilersaarusiornermi misileraalluni naatitsisarnerniit misilittakkat ilaatinneqalissapput, matumani misilittakkat nunaminertat oqquartani pitsaasuni il.il. inissisimanissaannut tunngasut.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 2-6-2014