Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Angallannermi periarfissat

Pitsaasumik ingerlalluartumillu angallannermi periarfissaqarneq, inueqatigiit ineriartornissaanni, tunngaviuvoq. Innuttaasut angalasinnaanerannut ulluinnaannullu pingaaruteqarpoq, taamatullu suliffeqarfiit unammillersinnaassusiannut annertuumik aaliangiisuulluni. 

Angallannermi periarfissat Qaasuitsup Kommunianut immikkorluinnaq pingaaruteqarput, isorartussuseq, silallu pissusai ilungersunartut, pissutigalugit. Timmisartunut mittarfiit umiarsualiviillu, pilersorneqarnermut, avammut niueruteqarnermut, takornariarpassuillu ukiut tamaasa tikeraartartut, sullinneqarnerannut, aaliangiisumik pingaaruteqarput. Angallannermi periarfissat ilagaattaaq aqqusernit nalinginnaasut aqqusineeqqallu, kiisalu amerlasuunik ataatsikkut angallassineq – tassalu ulluinnarni pitsaasumik tikinneqarsinnaanermik qulakkerinneq, taamaattumillu annertuumik pingaartinneqartoq.

Kommunalbestyrelsip ilisimaarilluinnarpaa, angallannermi periarfissat ataavartumik aningaasaliiffigineqartarnissaasa pingaaruteqassusiat, kisiannili aamma tamanna pisassasoq isumatusaartumik ilivitsussutsimillu paasinninnermik tunngaveqartumik. Taamaalilluni ineriartorneq pissaaq, qanittumik suleqatigiinnikkut aamma inuussutissarsiutit pingaarnerit ineriartornerat kiisalu inoqarfinni asimilu pilersaarusiornerit, ilutigalugit. Pilersaarusiorfimmi atuutilersussami, angallannermut aqqusinernullu immikkoortunut pilersaarummik suliaqartoqassaaq Ilulissani, Aasianni Upernavimmilu, angallannermut aningaasaliissutissat ataqatigiissaakkamik, aaliangernermi tunngavissaqarnissaat, qulakkeerniarlugu. Illoqarfiit pingasut, ullumikkut timmisartunik suluusalinnik sullinneqanngitsut – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq aamma Qasigiannguit – pilersaarusiorfiup atuutilersussap ingerlanerani mittarfiit inissinneqarfigisinnaasaat pillugit misissuiffigineqassapput.

Umiarsuarsuit takornariartaatit ingerlattagaasa ineriartortinneqarnerannut atatillugu pilersarusiornermi tunngaviit nutarterneranni suliap ilaatut, Ilulissat Oqaatsullu akornanni sumiiffinni immikkut toqqakkani, imaatigut misissuinermik ingerlatsisoqarsimavoq paasissutissarsiniarlunilu uuttortaasoqarsimalluni. Pilersaarusiorfiup atuutilersussap ingerlanerani, Ilulissat umiarsualivissaata nutaap, tunngaviusumik pilersaarusiornera, kommuneplanimut ilanngunneqassaaq. Ilulissat ullumikkut umiarsualiviannut atatillugu sumiiffit sisamat eqqartorneqartut tassaapput, Itisuarsuk, Paakitsoq/Oqaatsut aamma Tinussaraa. Inissinneqarfissaa, aamma umiarsualivittaassami ingerlatassat annertussusissaat il.il., nassuiaasersorluakkanik toqqammaveqarluni aaliangiiffigineqassapput, tamakkualu suliarineqassapput. 

Teknikkikkut pilersuineq, kallerup inneranut, imermut, kiassarnermut, imermut igitassamut, eqqagassanullu kiisalu kommunip angallannermi periarfissaqartitsineranut tunngasoq, pingaarutilerujussuuvoq. Ukiuni aggersuni imminut akilersinnaasumik avatangiisimillu mianerinnittumik periaatsit sammineqartussaapput, matumani eqqaanermut periaatsit nutaaliorfiusut, ullumikkut atugaasunut sumiffiit ilaanni toqqaannartumik inuuttaasut peqqissusaannik ulorianartorsiortitsisunut, taartaasussat. Aammattaaq kissaatigineqarpoq ataavartumik nukissiuuteqarneq siuarsarneqassasoq.

Anguniakkat

  • Angallannermi periarfissanik ineriartortitsineq pissaaq, isumatusaartumik ilivitsuussutsimik paasinninnermik tunngaveqartumik, aningaasat annertunerpaamik pissarsissutigiumallugit.
  • Angallannermi periarfissanut nutaanut aningaasaliinerit annertunerit pissapput Angallannermut Ataatsimiititaliarsuup innersuussutai aallaavigalugit, matumani Ilulissat mittarfiata Atlantikoq qulaallugu mittarfinngortinneqarsinnaanerata annertunerusumik misissuiffigineqarnissaa, kiisalu Ilulissani Aasiannilu umiarsulivinni periarfissat pitsanngorsarneqarnissaat.
  • Illoqarfiit nunaqarfiillu akornanni angallannermi periarfissat inerisarneqarnerisa innuttaasut suliffeqarfiillu angalasinnaanerat, aamma isumannaatsuuneq toqqissisimanerlu siuarsassavai.
  • Imaatigut angallannermi pissutsit pitsangorsaavigineqarnissaat tassaavoq suliniuteqarfissaq pingaarutilik, sumiiffiit toqqarneqarsimasut, nutaamik umiarsualiveqarfinngorsinnaanerannut tunngatillugu, peqqissaarnerusumik, itissutsinik uuttortaasoqarneranik nunallu assinginik titakkanik toqqamaveqarluni, misissorneqartariaqartoq. 
  • Angallannermi isumannaallisaaneq angallattunut mianernarnerusunut pitsanngorsarneqassaaq – ilaatigut atuarfiit aqquserngisa aqqusineeqqallu suliniuteqarfiginerisigut.
  • Kommunalbestyrelsip neriuutigaa angallannermi periarfissanut namminersortut aningaasaliisinnaalernissaat ammaanneqassasoq, soorlu umiarsualivinnut mittarfinnullu tunngatillugu. Tamanna pisinnaavoq ilaatigut nammineerluni sanaartornissamut isumaqatigiissusiornikkut.
  • Pilersaarusiornernikkut nunaminertanik immikkoortitsineq qulakkeerneqassaaq, teknikkikkut pilersuinermi periaatsit imminnut akilersinnaasut nutaat ineriartortinneqarneranni atugassanik, assersuutigalugu eqqakkat suliarineqartarnerannut ataavartumillu nukissiuuteqarnermut tunngatillugu.
  • Siunissami eqqakkanik suliarinneriaaseq atoqqiinermut/atueqqinnermut aamma sumiiffinni immikkoortiterinermut sammitinneqassaaq, aammattaq nunaminertanik eqqakkanik immikkoortiteriviliorfissamik atugassiisoqassaaq.

 

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 21-1-2014