Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Nunaminertap tunniussaasup atorunnarnera

§ 11 Nunaminertanik atugassiissutit atornissaannut piffissat killiliussat

11.1 Nunaminertap sanaartorfissatut tunniunneqartup, sanaartornissamillu piumasaqaatitaqartup, ator-neqarnissaanut piffissaliussaq, ukiunik marlunnik sivisussuseqarpoq. Sanaartornissamut qinnuteqaat, nunaminertap atugassiissutigineqarneraniit kingusinerpaamik ukiup ataatsip qaangiunnerani, tunniun-neqarsimassaaq. Atuilernissamut qinnuteqaat nu-naminertap atugassiissutigineqarneraniit ukiut marluk qaangiutsinnagit tunniunneqarsimassaq, takuuk pilersaarusiornermut nunaminertanullu inatsimmi (§ 47). Illuliassani sanaartugassaniluunniit annertoorsuarni, nalinginnaasumik ukiunik marlunnik atui-nissamut killisarititaasumik sippuinissamut, immikkut ittumik akuersissumik pissarsisoqarsinnaavoq, tamanna nunaminertamik qinnuteqaateqarnermut atatillugu, piffissamut pilersaarusiamik upper-narsaatitalerlugu qinnutigimagaanni.

11.2 Sanaartornissamik akuersissummik pisariaqarti-tsinngitsumik (assersuutigalugu nunaminertat ilioraavissiat, ungaluukkersuutit, illut pinnguartarfiit il.il.) nunaminertamik atugassinneqarnerup atornissaanut killiliussaq tassaavoq ukioq ataaseq.

11.3 Nunaminertamik atugassiissut atorneqanngitsoq annertunerusumik nalunaaruteqaqqaarfiginagu atorunnaarsissaaq, tassalu nunaminertamik atugassiinermi piffissaq killiliussaq aalajangerneqarsimasoq qaangerneqarpat.

11.4 Pilersaarusiornermut inatsimmi kingunerittagaani nr. 17, 2011, § 62, 63 aamma 64 naapertorlugit nunaminertamik atugassiinermi atugarisaasimasumi piffissaq killiliussaq qaangerneqarpat pissutsinik uppernarsaaniarluni Kommunalbestyrelse iliuuserisassaminik aallarniissaaq pilersaarusiornermut nu-naminartanullu inatsit naapertorlugu.

11.5 Imm. 11.1-imi aamma imm. 11.2-mi piffissatut killiliussat aalajangersakkat Kommunalbestyrelsip sivitsorsinnaavai, nunaminertamik atugassiissummik pigisaqartup suliniummik naammassinnissinnaanera missiliuiffineqarluni immikkut ittumik pisoqarpat, nunaminertamillu atugassiissummi piumasaqaatinik aalajangersakkanik naapertuutsitsisinnaappat, tamatumunnga piffissaliussap sivitsorniakkap killinga sioqqullugu allagaralugu tunngavilersorlugu qin-nuteqarpat, piffissalersuinermut sulianullu pilersaarummik uppernarsaassummik ilaqartillugu.

11.6 Imm. 11.1-imi aamma imm. 11.2-mi piffissamut killiliussatut aalajangersakkat Kommunalbestyrelsip aamma sivitsorsinnaavai piffissalersuinermut sulianullu pilersaarummik uppernarsaassutitalimmik ukiuni marlunni suliamik piareersaanerup suliarinninnerullu naammassineqarsiginnaanngisaanni illuliornernut angisuunut teknikkikkullu ingerlatsivinnut atatillugu.

Ineqarnermut Naalakkersuisoqarfik - Ilisimatitsissut:

Nunaminertanik utertitsinermut tunngasoq

 tilbagetagelse_af_arealer_kn.pdf (108.5 KB)

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 4-6-2014