Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqarneq

§ 4 Nunaminertamik atugassinneqarnissaq pillugu qinnuteqarneq

4.1 Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaat nassiunneqassaaq Qaasuitsup Kommunianut www.nunagis.gl imaluunnit pappiala nalingin-naasumik immersugassaq atorlugu. Qinnuteqaa-teqartup NIN-applikationen/papirskema immer-soreeruniuk atsioriarlugu kommunimut atsiugas-sanngorlugu nassiutissavaa.

4.2 Nunaminertamut atugassiissut inummut tunngati-taavoq, kikkunnulluunniillu inatsisitigut akueri-saasumut inummut tunniunneqarsinnaalluni, tassalu inummut, suliffeqarfimmut, ingerlatseqatigiinnut, peqatigiinnut assingisaannulluunniit sumiluunniit najugaqarneri angerlarsimaffeqarnerilu apeqqutaatinnagit.

4.3 Inersimanngitsunut nunaminertanik atugassiinernut Kalaallit Nunaanni Rigsombudeqarfimmit ’immikkut akuersissutitut nalunaarut’ ilanngutissaaq.

Nunaminertat inuttaligaanngitsut kommunip nittartagaani nalunaarutigineqartuassapput, allassimappullu NunaGISimi.

§ 5 Nunaminertat atorneqanngitsut nittarsaanneri

5.1 Kommunalbestyrelsip kommunip quppersagaatigut ataavartumik, NunaGIS’kkut aamma imaluunnit tusagassiuutitigut, nunaminertat kommuneplanikkut aamma sanaartorfigissaanikkut sanaartorfigineqar-nissaminnut periareernerat, nittarsaattarpai.

5.2 Sanaartorfissat nutaat, nunaminertat illuliorfissat aamma peqatigiiffiit siunertaannut atorneqartussat, suli inuttassaqanngitsut, nittarsaassisutigineqartarput sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini pingasuni. 

5.3 Sanaartorfissat nutaat, nunaminertat inuussutis-sarsiutinut aamma teknikkikkut siunertanut ator-neqartussat, suli inuttassarsineqanngitsut, nittarsaassisutigineqartarput sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini arfinilinni.

5.4 ’Periarfissap kingullliup’ nalunaarutigineqarnerani nunaminertamut ataatsimut qinnuteqartut piukkunnaatillit amerlanerit takussimappata, makitsinikkut aaliangerneqassaaq, nunaminertamut inniminner-neqartumut kina piginnittunngornersoq. Makitsineq tamanut ammasumik ingerlanneqassaaq.

5.5 Qinnuteqaateqartoq tunuassagaluarpat taava nunaminertaq inniminnerneqarsimasoq nit-tarsaanneqaqqissaaq imm 5.1-5.4-mi allassimasut malillugit.

5.6 Qinnuteqaateqartutut piukkunnaatilittut isigineqassagaanni, minnerpaamik aningaasanik atorfigisamiit uppernarsaammik takutitassaqartariaqarpoq.

5.7 Inuk imaluunniit ingerlatseqatigiiffik nunaminertanut arlalinnut qinnuteqarsinnaallunilu atugassin-neqarsinnaavoq. Assersuutigalugu tunisaqaqqinnissaq siunertaralugu illuliornermik suliffeqarfik inissianik arlalinnik sanaartornissamik kissaateqarpat pisinnaavoq, tassalu suliniutip piviusorpalaartuuneranik uppernarsaammik takussutissiisoqarsinna-assappat.

5.8 Inuk ataaseq suliffeqarfilluunnit ataaseq qin-nuteqaammik ataasiinnarmik nassiussaqarsin-naavoq, qinnuteqaatitut ataatsitut saqqummiun-neqartussamik, aamma inatsisilerinermut tunngatillugu, sanaartorfissamut ataatsimut aam-ma/imaluunniit nunaminertamut sanaartorfiusumut qinnuteqaatitut, ataatsimik aallaavilittut.

§ 6 Nunaminertanik qinnutaammut piumasaatit

6.1 Nunaminertamik atugassinneqarnissaq pillugu qinnuteqaat makkuninnga takussutissanik ilaqassaaq:

  • Sumiiffissaanut pilersarut qinnuteqaatigi-neqartup inissiffissanik angissusaanillu ersersitsisoq.
  • Atorneqarnissaanut sanaartukkallu inissin-neqarfissaanut paasissutissat.
  • Titartarnissaanut siunnersuut, ilusissaanik atortussiallu suut atorneqarnissaanik takussutissiisoq (pilersaaruutip tunngaviani piumasaqaataasut malinneqartariaqarnerat pissutigalugu).
  • Aningaasaqarnikkut paasissutissat, qin-nuteqaatigisap piviusunngortissinnaaneranik uppernarsaassuteqarnissamut pisariaqartuusut..
  • Illuliornerni sanaartornernilu anginerusuni pissutsit allat, kommunalbestyrelsip qin-nuteqaammik naliliineranut pingaaru-teqartuusut, ilanngullugu atugarinerata kommunip pilersaarutaanut naapertuunnerat, erseqqissaavigineqassapput.

Qinnuteqartup assersuutigalugu suliniutip kommunip Pilersaarusiornermut periuserisaani – 2020-mi Periusissami periussatigut iliuuseqarfissanut naapertuuttuunera erseqqissaavigisinnaavai.

Sanaartortitsisoq kommunip missiliuinera naapertorlugu taarsigassarsisitsisumit tatiginasssusilikkatut aningaasanik pisariaqartitanik pissarsisinnaaneranik uppernarsaasussaavoq.

Malittarisassiap oqaasertaasa annertussutsimut naleqqussaasoqarnissaq kaammattorpaat – tassalu sanaartugassatut suliniutip annertussusaanut naleqqiullugu akiliisinnaassutsip naleqquttuuneratut uppernarsaatissatut kommunip tungaanit ta-korusunneqartumut.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 4-6-2014