Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

§ 19 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

19.1 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut pingaarutilinnik illuliornernut sanaartornernullu nunaminertanik atugassiinerni taamaattoq Kommunalbestyrelse Naalakkersuisunit akuersissummik pissarsiniaqqaassaaq.