Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Siunnersuut 0003-L01

0003-L01  Eqi

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Nunaannaq (Det aabne land)

Siunertaq
Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut

Atorneqarnissaa
Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni.
Nunaminertaq takornariat illuaraannut atorneqarpoq.
Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq. Nunaminertaq tamarmi 140 ha-t missattut angissuseqarpoq.

Sanaartorfik
Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq.

Inissaq sinneruttoq
Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 60 –it missaannik.
Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq.

Angallanneq pilersuinerlu
Atortoortinut aammalu sanaartukkanut atatillugit pisuinnaat aqqutissaannik sanaartortoqarsinnaavoq.
Immikkoortortami pilersuineq eqqarsaatigalugu teknikimut atortunik ikkussuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkanut nunaminertanullu sanaartorfigineqarsimanngitsunut tulluarsakkanik atortunik inissiisoqartassaaq.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 4-7-2019