1700-E14  Aatsitassanik piiaaffiit

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Qaanaaq

Siunertaq
Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Teknikkimut atortut

Atorneqarnissaa
Immikkoortortaq teknikkikkut atortorissaarutinit atorneqartussatut aalajangerneqarpoq.
Immikkoortortaq teknikkikkut atortorissaarutinit atorneqassasoq, aatsitassanik piiaanermi: sioqqat ujaraaqqallu piiarneqarnerini atugassatut immikkoortinneqarpoq. Atortorissaarutit attuumaasuteqarsinnaasut, soorlu immikkoortiterutit, inissinnissaannut periarfissiisoqassaaq.
Assaalluni aatsitassanik piiaanissamut kiisalu atortorissaarutinut attuumassuteqartunut nunaminertaq atorneqartussaq inniminnerneqassaaq. Aatsitassat assanneqartut toqqorsivissaannik aamma periarfissiisoqassaaq.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertaq 1,0 ha-t missaanni angissuseqarpoq.

Sanaartorfik
Sanaartukkat 10 meterinik portunerpaaffilerlugit sananeqarsinnaapput.

Inissaq sinneruttoq
Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq.

Immikkut aalajangersaaffigisat
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 60,5 meteri aqqusernillu kote 54,5 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqquserngit portunerpaaffissaat, mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut miffiusartullu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.

Immikkut aalajangersakkat
Suliffeqarfimmik mingutitsisumik nunaminertami pilersitsisoqarsinnaavoq. Suliffimmik mingutitsisumik pilersitsissagaanni Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat naapertorlugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq.