Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 1603-B03

1603-B03  Umiatsiaaqqanut talittarfik

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Aappilattoq

Siunertaq
Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa
Nunaminertaq inuussutissarsiornermi siunertanut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, allaffissornerup iluani, sulisitsisut ingerlataannut, quersuarnut, assassorluni suliffinnut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiorfinnut assartuinermilu ingerlatsivinnut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, talittarfinnut sissarsuarnut aamma assingusunik umiarsualiveqarnermi ingerlatanut. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik.
Qeqertannguup tungaanut malingiaammik/talittarfimmik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertami inissaq sinneruttoq 300 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat
Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu.
Inissaq maannamut pigineqartoq nutaamik umiatsiaanik iluarsaassisarfiliornissamut inniminnigaavoq.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 23-5-2017