1502-B01  Aarrusap Kussinersua

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Qaarsut

Siunertaq
Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq.
Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq.
Immikkoortortaq tamatuma saniatigut ilioqqaavittut (immersu-gassaanngilaq eqqaaviunanilu assigisaalu).
Immikkoortortap iluani teknikkikkut atortulerutinik sanaartortoqarsinnaavoq immikkoortortap pilersorneqarnissaanut atugassanik. Sanaartukkat inissinneqassapput ilusilerneqarlutillu sanaartukkap tamatumalu avatangiisai sanaartorfigineqarsimanngitsut eqqarsaatigalugit.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 24 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik.

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertami inissaq sinneruttoq 80.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik

Angallanneq pilersuinerlu
Immikkoortortaq mittarfeqarfiup aqqutaanut, nunaqarfimmut mittarfimmullu atassutaasumut, atassuserneqassaaq.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani.
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Immikkut aalajangersakkat
Nunaminertamik inuuaautissarsiutinut umiarsualiveqarnermilu ingerlatanut atugassanngortitsineq, Nunatta Katersugaasivissuanit Toqqorsivimmiillu (NKA) immikkut akuerineqarnermik tunngaveqassaaq