Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 1204-C01

1204-C01  Pilersuisoq

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Ilimanaq

Siunertaq
Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Sumiiffiit qitiusoqarfiit

Atorneqarnissaa
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu qaannanut ilitsivinnut, pisiniarfinnut toqqorsivinnullu kiisalu saqqummersitsivinnut, ataatsimeersuarnernut neriniarfinnullu.
Immikkoortup immikkoortui C1.1, C1.2 aamma C1.3 tamanit atugassanut atorneqassapput. Immikkoortut inuussutissarsiutinut assigiinngitsunut sullissinernullu assigiinngitsunut imaluunniit nunaqarfiup ulluinnarni ingerlanneqarneranut pilersorneqarneranullu kiisalu nunaqarfimmut tikeraanik sullissinermut, ilaatigut soorlu pisiniarfimmut, quersuarmut, neriniartarfimmut, saqqummersitsisarfimmut, ataatsimeersuartitsinerni atugassanut, katersortarfimmut assigisaannullu, kiisalu talittarfimmut atatillugu angallatinik qaqitsisarnermut atorneqassapput. Immikkoortoq C1.3 eqqakkanik illumi katersuiffiullunilu immikkoortiteriffittut atorneqassaaq.
Immikkoortup immikkoortui C1.2 aamma C1.3 illuliorfigineqarsinnaapput, ilaqutariit illuinik nalinginnaasunik/affarleriinnilluunniit (illumi ataatsimi an-erlarsimaffik ataaseq/marluk).
Immikkoortup immikkoortuata iluani teknikkut atortorissaaruteqarfimmik sumiiffimmik pilersuinermut atorneqartussamik sanasoqarsinnaavoq. Taakku sanaartukkat nunaminertalli sanaffigineqarsimanngitsut avataaniittut eqqarsaatigalugit sananeqarlutillu ilusilersorneqassapput.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 2,7 ha missiliorpaa.
Sanaartugaareersut ingutsernerisa kingorna taartissatut nutaamik sanaartukkat portussusaat illut pioreersut qaliisa aniinganerisa qutseqataatut portunerpaaffilerlugit sanaartorneqassapput.

Sanaartorfik
Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertaq 100 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
B-803 og B-807 eqqissisimatitaavoq. Illu isaterneqaqqusaanngilaq allatulluunniit silataata isikkua allanngorteqqusaanani Nunatta Katersugaasivianiit akuersisimasoqartinnagu.

B-808 eriagisarialiupput. B-808 kommunalbestyrelsi Naalakkersuisullu aku-erseqqaartinnagit ingutserneqaqqusaanngilaq imaluunniit isikkumi arlaannaatigulluunniit allann-guiffigeqqusaanani.
Nunaminertap ilaa nunaminertatut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)

Immikkut aalajangersaaffigisat
Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani

Immikkut aalajangersakkat
Nutaanik sanaartorneq angallannerup pilersinneqarnerinut sanaartukkallu allilerneqarnerinut ataqatigiissillugu pisassaaq.
Nunaminertat eriagisariallit ungataanni eqqannut tigooraavilortoqarsinnaavoq.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 27-8-2018