Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 1000-E10

1000-E10  Timmisartunut eqqussisarfimmut inissisimaffiit

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Aasiaat

Siunertaq
Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Attaveqarnernut atortut

Atorneqarnissaa
Immikkoortortap atornera teknikkikkut siunertanut, qulimiguulinnut hangaritut, inissiivittut apuuffissatullu aqqutitut ilusilinnut, kiisalu sannavinnut, toq-qorsivinnut allaffissorfittullu atuuffinnut aalajangersarneqarpoq.
Immikkoortortap ilaata iluani immikkoortortap pi-lersugaaneranut teknikkikkut ingerlatsi-viliortoqarsinnaavoq. Ingerlatsiviit sanaartukkat nu-naminertal lu sanaartorfiunngitsut sianigalugit inis-sinneqarlutillu ilusilersorneqassapput.
Sanaartukkat inissiatut ator-neqaqqusaanngillat.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 10,6 ha missiliorpaa.

Sanaartorfik
Sanaartugaq nutaaq ininik marlunnik quleriittut sananeqassaaq 8,0 meterinillu portunerussanani.

Inissaq sinneruttoq
Immikkoortortap ilaata iluani inuussutissarsiutinut nunaminertamik katillugit 5.000 m2-inik nutaatut sa-naartukkatut sanaartortoqarsinnaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummi matumani sanaartorfissat atorneqareerpata immikkoortortaq sinneruttumik inissaqassuseqarnani tamakkiisumik sanaartorfiusutut naatsorsuutigineqalissaaq.

Angallanneq pilersuinerlu
Immikkoortortaq Mittarfittaamut aqquteqartinneqas-saaq.
Aqqusinniorfissanik (immikkut killilikkanik) aala-jangersaasoqarpoq, illut, ingerlatsiviit assingisaallu Mittarfittaamut aqquserngup tungaanut aqquserngup qeqqanit 10,0 m-inik qaninnerutinnagit inissin-neqaqqusaanatik.
Aqquserngit tungaannut killeqarfeqartitat immikkut ittut teknikkikkut pilersuinernut atugassiaapput, taakkulu iluini sunilluunniit sanaar-tortoqaqqusaanngilaq.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Immikkoortortap avannaa Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut mittarfimmut isuman-naal-lisaaveqarpoq. Sanaartornermit inger-latsivinnilu suliat tamarmik Mittarfeqarfinnit akuerineqassapput.
Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut im-mikkoortortaq ilaannakortumik mittarfiup eqqaani mikkiartortarfiup) aallariartortarfiullu akimmiffeqanngitsup iluaniippoq.
Immikkoortortaq mittarfimmut ingerlaviup nallarissup ataaniippoq, tamaanilu illut sa-naartukkallu allat naleqqerfiup 61,0-ip aqqu-serngillu naleqqerfiup 55,0-ip qulaani sana-neqaqqusaanngillat.
Mittarfimmi tikikkiartornermut qullernut immikkut killeqarfinnik aalajangersagaqarpoq. Qullernit qinnguisoqarfimmik illut, aqqusinerni angallatit il.il. inissinnermikkut assiaqusiis-sanngillat.

Immikkut aalajangersakkat
Mittarfeqarfinnit akuerissummik peqqaar-tinnani illut sanaartukkallu suliarineqarsin-naanngillat.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 23-5-2017