1000-C01  Niels Egedes Plads

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Aasiaat

Siunertaq
Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Ataatsimoorfissatut siunertallit

Atorneqarnissaa
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik innuttaasunik sullissiveqarfittut hoteliliorfittullu atorneqassasoq

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq, Niels Egedes Vej, Koorunnguaq aamma Aqqusinersuaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
B-24 amma B-26 eqqissisimatitaavoq. Illu isaterneqaqqusaanngilaq allatulluunniit silataata isikkua allanngorteqqusaanani Nunatta Katersugaasivianiit akuersisimasoqartinnagu.
B-25, B-30, B-32, B-43 aamma B-55 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu.
Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)

Immikkut aalajangersaaffigisat
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Immikkut aalajangersakkat
Inissaq sinneruttoq nutaamik hotel-ilerornissanut, kiisalu nunaminertami sullisiviit pioreersut annertusarneqarnissaannut, immikkoortinneqarpoq. Sanaartukkat titartarneqarnermikkut ilusaat aaliangerneqassaaq, tamatuma eqqaani illut eriagisariallit eqqarsaatigalugit. Nunaminertami illuliat pioreersut isaterneqassanngillat, imaluunnit allannguinikkut, ilassusiinikkulluunniit, allanngortinneqassanatik. Ilut pineqartut iluarsartuunneqarnerat aserfallattaalineqarnerallunniit, illut ataasikkaat, sananeqaqqaarnerat titartarneqarsimanerilu, sianigalugit ingerlanneqassaq Nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut ilusilersorneqassapput, nunaminertap, illoqarfiup avatangiisaannut, tulluartumik isikkoqarnissa, siunertaralugu