1000-B18  Tupilaap avannamut kangia

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Aasiaat

Siunertaq
Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq.
Immikkoortoq aamma toqqorsivittut ilitsivittullu atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsoq).
Nunaminertaq aamma teknikkikkut atortunik nunaminertap atorneqarnissaanut iluaqutaasussanik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartussat inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput sanaartugassanut illoqannginnersaasussanullu ajoqutaanngitsumik.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq 15,0 meterinik portussusilinnik.

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik.
Umiarsualiveqarfimmut nutaamut pilersaarutaasumut
aqqusinniakkut sanaartorfissat ataasiakkaat aqqusersorneqassapput.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Immikkut aalajangersakkat
Nunaminertaq pingaarnertut inuussutissarsiutinut offshore-mut attuumassutilinnut atorneqassaaq.
Pisariaqartitat immersorneqarsinnaapput. Immersuineq makittarissutut ilusilerlugu naammassissaaq.