1000-B04  Containerinut umiarsualivik

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Aasiaat

Siunertaq
Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq. Tunisassiorfitoqqap isaterneratigut nunaminertami illuliorfissanik nutaanik pilersitsisoqarsinnaavoq

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedes Vej

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Immikkut aalajangersakkat
Sanaartukkat ilusilersorneranni aammattaaq eqqarsaatigineqassaaq nunaminertap, nunaminertamut C1-mut, nunasiaanerup nalaani sanaartukkat pissutigalugit eriagisassanngortitaasimasumut sanilitut inissisimaneq pissutigalugu, sanaartukkat ilusaannut mianerinnittussaaneq. Umiarsualiviup ilusilersornera illoqarfiup qeqqanut C1-mut killeqartoq, aammattaaq illoqarfiup ataatsimut ilusaanut mianerinnittumik ingerlanneqartussaavoq. Umiarsualiviup ingerlanneqarnera pissutigalugu pisariaqarnera naapertorlugu, umiarsualivik utaqqiisaagallartumik aserneqarallartarsinnaanera, atuutilersinneqarsinnaavoq