Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 0003-K65

0003-K65  Niaqulissuaq

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Nunaannaq (Det aabne land)

Siunertaq
Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit

Atorneqarnissaa
Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut.
Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik.
Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput

Pissutsit atuuttut
Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq

Sanaartorfik
Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput.
Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat.
Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput.
Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput.
Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput.
Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput.
Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertaq tamarmi 1.143 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 –it missaannik.
Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu
Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq.
Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.
Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 23-5-2017