Limited area of ​​validity
From January 1st 2019 the Avannaata Municipal Plan 2018-2030 became applicable and has since then been in effect kommuneplania.avannaata.gl
This means that the Qaasuitsup Municipal Plan 2014-2026 has since January 1st 2019 only been applicable to Kommune Qeqertalik.
You are here: Front page Plans for towns and settlements Subarea plans Adopted 1200-A29

1200-A29  Nuussuuattaap Aqqutaa

Location – town/settlement
Ilulissat

Purpose
Residential areas

Specific use
Mixed residential areas

Use
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse

Current conditions
Området omfatter et areal på cirka 4 ha

Building provisions
I detailområde A29.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A29.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 3½ etage. I byggefelt 2.3 kan ny bebyggelse opføre i op til 3½ etage

Remaining available space
Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Traffic service and utilities
Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa

Listed, protected and preservation-worthy features
Ingen særlige bestemmelser

Regulated zones
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

Special provisions
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Last edited 23-5-2017