Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Vision og hovedstruktur

Denne del af kommuneplanen omfatter en beskrivelse af de vigtigste forudsætninger for planlægningen i verdens største kommune, herunder:

  • En overordnet vision, der angiver retningen for udviklingen i Qaasuitsup Kommunia.
  • En statusbeskrivelse af udviklingen inden for vigtige temaer som befolkning, bosætning, erhverv, byggeri mv
  • Kommunalbestyrelsens konkrete målsætninger for udviklingen og arealanvendelsen i Qaasuitsup Kommunia.
  • En planredegørelse, der beskriver forholdet til anden planlægning – herunder planlægningsmæssige forhold på nationalt plan, økonomisk planlægning og kommunens planlægning (lokalplaner, kommuneplantillæg mv.) siden seneste planrevision.
  • En overordnet hovedstruktur med beskrivelse af karakteristika og struktur i kommunen under ét og hvordan det tænkes udviklet i fremtiden.
Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 9-4-2014