Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Erhverv, uddannelse og indkomst

Pr. 1.1.2013 var der 11.574 personer i den erhvervsaktive alder mellem 16 og 64 år i Qaasuitsup Kommunia. Denne gruppe udførte samlet set 8.100 årsværk, hvilket er en lille nedgang i forhold til år 2000, hvor der blev udført 8.400 årsværk.

Fangst og fiskeri spiller en betydelig rolle for kommunens erhvervsliv - især i bygderne - men vigtigheden af disse erhverv er faldende og nye erhvervsaktiviteter er på vej til at tage over.

Offentlig administration er den dominerende branche i kommunen, især i byerne, hvor halvdelen af alle årsværk bliver udført. Øvrige servicefag udgør hovedparten af de resterende årsværk, mens byggeri, håndværk og industri blot udgør lidt over 10 % af alle årsværk.

Hovedparten af kommunens befolkning har ikke gennemført en kompetencegivende uddannelse, og næsten 80 % af befolkningen har afsluttet folkeskolen uden at læse videre.

14 % har gennemført en erhvervsuddannelse, og 3 % en videregående erhvervsuddannelse. Mindre end 2 % har gennemført en studieforberedende uddannelse eller taget suppleringskurser. Cirka 2 % har gennemført en videregående akademisk uddannelse. Dette adskiller sig en del fra de landsdækkende tal for Grønland, hvor uddannelsesniveauet generelt er højere end i Qaasuitsup Kommunia.

Den grønlandske økonomi er kendetegnet ved, at indkomstniveauet pr. indbygger er lavere end i andre relativt velstående lande. Desuden tjener indbyggere i bygderne mindre end indbyggere i byerne. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst i bygderne lå på 65.490, mens den i byerne lå på 110.594. Selvforsyningen i bygderne er til gengæld større end i byerne. Set i forhold til Grønland som helhed vurderes det, at indbyggerne i Qaasuitsup Kommunias bygder har en middel indkomst. Kun en enkelt bygd vurderes at have en decideret lav indkomst.

I forhold til sociale forhold scorer enkelte bygder meget højt i forhold til ”behovsvurderet hjælp” og førtidspension. Forsørgerbyrden er generelt stor, enten på grund af en høj andel af børn eller ældre.

Ledigheden i Qaasuitsup Kommunia og Grønland er i perioden 2000-2012 steget med hhv. 30 % og 35 %. Tendensen ses tydeligt i byerne – specielt i de lidt mindre byer, hvor antallet af ledige nogle steder er mere end fordoblet. Samlet set steg ledigheden i kommunen fra 562 personer i 2008 til 986 personer i 2012. I 2012 var ledighedsprocenten i Qaasuitsup Kommunia 8,5 (i forhold til den potentielle arbejdsstyrke).

Tallene dækker over store sæsonudsving, da ledigheden er størst i vintermånederne og mindst om sommeren.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 2-6-2014