Planredegørelse

Planredegørelsen er et vigtigt redskab til at skabe overblik, hvad der er udgangspunktet for den nye fælles kommuneplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af forholdet til anden planlægning – f.eks. landsplanlægningen, økonomisk planlægning, kommunens hidtidige planlægning osv.

Kommunens hidtidige planlægning omfatter bl.a. de 8 tidligere kommuners kommuneplaner og den fælles planstrategi - ”Strategi 2020” - der er en strategi for planlægningen i Qaasuitsup Kommunia i de kommende 12 år, herunder værdier, visioner og strategiske indsatsområder.

Den hidtidige planlægning omfatter også en lang række lokalplaner og kommuneplan-tillæg, herunder et mere omfattende kommuneplantillæg for en række arealer på land møntet på aktiviteter til offshorerelaterede virksomheder. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en omfattende foranalyse ”Offshore-Onshore” (fra 2011), hvor en række byggeområder blev udpeget. Kommuneplantillægget muliggør, at offshore branchen allerede nu kan tildeles arealer til forskellige bygge- og anlægsaktiviteter.

Opsummering af ændringer til de 8 gamle kommuneplaner, samt ændringer til delområder efter offentlighedsfasen:

 Ændringer_i_kommuneplanen.pdf (37.3 KB)

Behandling af høringssvar i forbindelse med offentlighedsfasen er samlet i en hvidbog, som kan ses på nedenstående link:

 hvidbog.pdf (277.4 KB)