Tryghed og det gode liv

Tryghed er et vigtigt fundament for læring, udvikling og et godt liv. Tryghed er oftest forbundet med familie og venner, men omgivelserne og de fysiske rammer har også stor betydning. Derfor er det vigtigt, at vores bosteder er indrettet, så alle naturligt indgår i det daglige byliv og ingen går tabt eller isoleres fra fællesskabet. 

Målsætninger