Vision og hovedstruktur

Denne del af kommuneplanen omfatter en beskrivelse af de vigtigste forudsætninger for planlægningen i verdens største kommune, herunder:

  • En overordnet vision, der angiver retningen for udviklingen i Qaasuitsup Kommunia.
  • En statusbeskrivelse af udviklingen inden for vigtige temaer som befolkning, bosætning, erhverv, byggeri mv
  • Kommunalbestyrelsens konkrete målsætninger for udviklingen og arealanvendelsen i Qaasuitsup Kommunia.
  • En planredegørelse, der beskriver forholdet til anden planlægning – herunder planlægningsmæssige forhold på nationalt plan, økonomisk planlægning og kommunens planlægning (lokalplaner, kommuneplantillæg mv.) siden seneste planrevision.
  • En overordnet hovedstruktur med beskrivelse af karakteristika og struktur i kommunen under ét og hvordan det tænkes udviklet i fremtiden.
Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 9-4-2014