Hvilke planer og arealtildelinger gælder?

Kommunalbestyrelsen har den 26.03.2014 godkendt Kommuneplan 2014-26 og har den 01.05.2014 bekendtgjort planen. Planforslaget var til offentlig debat i perioden 04.12.2013 – 10.02.2014. I høringsperioden indkom en række høringssvar, som Kommunalbestyrelsen har behandlet, hvorfor den bekendtgjorte plan på en række punkter er forskellig fra forslaget.