Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside Høring - Projektansøgninger

Høring - Projektansøgninger

Annoncering af projektansøgninger.

16.01.2018

Projektansøgning på nyt byggefelt ved delområde 1500-B03 erhvervsområde ved ”kødøen” i Uummannaq.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et projektforslag til etablering af en fiskefabrik i Uummannaq inden plangrundlag er udarbejdet.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

En fiskefabrik udlagt i delområde 1500-B03 ”Erhvervsområde ved Kødøen”, som er udlagt til erhvervs- og havneområde. Fiskefabrikken udgør et areal på 420m2 og har en højde på 7,5m. Fabrikken udlægges som vist på billedet og vedhæftede dispositionsforslag.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til fabrik, i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for erhvervs- og havneområde.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 16.01.2018: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 27.02.2018: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.

Projektansøgning

 

21.09.2017

Qaasuitsup Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for etablering af et boligområde i delområde 1200-A32, Boligområde syd for drikkevandssøen.

Annonceringsperioden foregår fra 21.09.2017 til og med 02.11.2017.

orto A32

a32_bebyggelsesplan

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et modtaget projektforslag til etablering af et boligområde i Ilulissat, delområde 1200-A32. Der ønskes opført 10 blokke svarende til 48 boliger. Bygherre foreslår, at der i alt udlægges 21 byggefelter i delområdet, hvoraf projektansøgningen er for 10 af byggefelterne, jf. kortbilag nedenfor.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

Fra den 21.09.2017: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 02.11.2017: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

Den modtagede projektansøgning kan ses her:

Projektansøgning A32 Ilulissat

 

23.01.2017

Annoncering af modtaget projektforslag for et fiskeproduktionsanlæg i Tasiusaq delområde 1605-D02.

Annonceringsperioden foregår fra d. 24.01.2017 til og med d. 07.03.2017.


Projektet omfatter:

en ny fiskeproduktionsbygning på 560m2 med en højde på ca. 5,7 meter fra kote 3,15.

et areal omkring fabrikken til b.la. truckkørsel med en bredde på minimum 4 meter

muligheden for anlæggelse af nyt kajanlæg med kran til losning.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

Fra den 24.01.17: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 07.03.17: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

12.01.2017

Annoncering af modtaget projektforslag for et 5-etagers hotel i delområde 1200-C17, Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq.
Annonceringsperioden foregår fra d. 12.01.2017 til og med d. 22.02.2017.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et modtaget projektforslag for etablering af et 5-etagers hotel inden for centerområde C17 i Ilulissat.

Denne annoncering er udarbejdet i helhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Se det indkomne projektforlag for 5-etagers hotel her: Projektansøgning for 5-etagers hotel

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har du som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom du kan komme med øvrige bemærkninger og ændringsforslag til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.
Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til hotel.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

Fra den 12.01.2017: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag og øvrige bemærkninger.
Til den 22.02.2017: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og øvrige bemærkninger.

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

27.09.2016

Annoncering af modtaget projektforslag for udbygning af delområde 1200-C20, Ilulissat Hallen og en del af 1200-C17, Ilulissat Bymidte.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et modtaget projektforslag til etablering af butiksbygning indenfor centerområde C20 og C17 i Ilulissat. Projektet indeholder opførelse af bebyggelsen.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

Fra den 27.09.16: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 08.11.16: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

01.07.2016

Annoncering af modtaget projektforslag for udbygning af delområde 1200-A31, Mittarfimmut Aqqutaa, Ilulissat.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et modtaget projektforslag til etablering af et boligområde med tæt-lav byggeri, i form af rækkehuse og lejligheder. Projektet indeholder både opførelse af bebyggelsen samt anlæg af al infrastruktur.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

Fra den 01.07.16: kl. 09:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 12.08.16: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

04.05.2016

Annoncering: Projektansøgning på nyt byggefelt ved Havnen i Aappilattoq.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et projektforslag til etablering af en fiskefabrik i Aappilattoq inden plangrundlag er udarbejdet.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015.

Ledigt byggefelt

Området udlægges til havnerelateret virksomhed, i dette tilfælde til en fiskefabrik.

Samtidig bekendtgøres det, at alle kan fremsætte alternative projektforslag.

Alternative projektforslag kan indsendes om arealansøgning enten via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket hos den lokale Sullissivik. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

04.05.16: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
17.06.16: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

18.03.2016

Annoncering af ledig brugsret til område nord for Qeqertarsuaq.

Qaasuitsup kommunalbestyrelse har besluttet at annoncere ledig brugsret til området nord for Qeqertarsuaq.

 

 

Ifølge 2016 planlovsændringer kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde beslutte at annoncere brugsretten til et område inden plangrundlag er udarbejdet. Denne annoncering er udarbejdet ift. til disse lovændringer.

Annonceringen sker på baggrund af en konkret ansøgning om opsætning af skilift ved arealet med UTM84 koordinater x: 398.882,46 y: 7.688.473,75 i center af området.

Ledigt område

Samtidig bekendtgøres det, at alle kan søge om arealtildeling til det ledige felt.

Du kan søge om brugsret til det ledige område via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket hos Sullissivik. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

 Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

18.03.16: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
29.04.16: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 20-2-2018