Det åbne land

Kommunen har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget plan- og arealmyndigheden i det åbne land, som hidtil har ligget hos Naalakkersuisut, se Selvstyrets interesser I det åbne land

Med denne kommuneplan har Qaasuitsup Kommunia indarbejdet de retningslinjer og bestemmelser, som hidtil har været fastlagt i landsplandirektivet for det åbne land. Det drejer sig primært om inddelingen af det åbne land i delområder samt fastlæggelsen af overordnede bestemmelser for disse delområder.
Delområderne i det åbne land fordeler sig på følgende typer:

De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan.

Generelle bestemmelser