Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Det åbne land

Kommunen har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget plan- og arealmyndigheden i det åbne land, som hidtil har ligget hos Naalakkersuisut, se Selvstyrets interesser I det åbne land

Med denne kommuneplan har Qaasuitsup Kommunia indarbejdet de retningslinjer og bestemmelser, som hidtil har været fastlagt i landsplandirektivet for det åbne land. Det drejer sig primært om inddelingen af det åbne land i delområder samt fastlæggelsen af overordnede bestemmelser for disse delområder.
Delområderne i det åbne land fordeler sig på følgende typer:

  • K – områder til fritidshytter, sommerhuse m.v.
  • L – områder af særlig rekreativ karakter
  • M – områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, hundeøer m.v.
  • N – områder til teknik og infrastruktur m.v.
  • O – områder, der friholdes

De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan.

Generelle bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 12-6-2017