Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Ikerasaarsuk

Ikerasaarsuk ligger på halvøen Alanngorsua - ca. 35 km syd for Kangaatsiaq og 12 kilometer vest for Iginniarfik.

Bygdens navn betyder ”det lille mærkelige sund”, og referer til en lokalitet et par kilometer fra bygden. Et andet navn for bygden er Illukoq, der betyder ”det gamle hus”. Ikerasaarsuk opnåede bygdestatus i 1993 og er derfor en forholdsvis ny bygd.

Den ældste del af Ikerasaarsuk ligger på et lille og fladt areal ud til vandet, mens den nyere del ligger op ad en fjeldside i et ret kuperet terræn. Terrænet betyder, at der er begrænsede muligheder for yderligere udbygning af bygden.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Ikerasaarsuk nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone og på længere sigt eventuelt i østlig retning. Erhvervsudviklingen skal især støttes gennem tilstrækkelige områder til fiskerne, produktionsanlæg og kajområde. Fritidsmulighederne, fx en boldbane bør imødekommes gennem sikring af arealer til formålet.

Befolkning og boliger

Ikerasaarsuk har 98 indbyggere (1.2.2013). Siden 2005 har indbyggertallet været stærkt faldende - 11 personer svarende til godt 10 %. Indbyggertallet toppede i 2006 med 124 personer. Kendetegnende for befolkningen er, at der er forholdsvis mange i gruppen 0-29 årige samt i gruppen af 40-54 årige.

Da befolkningstallet ikke forventes at stige markant, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Der er i alt 213 husstande i de bygder, der hører til Kangaatsiaq, og bebyggelsen i Ikerasaarsuk består primært af fritliggende enfamiliehuse. Der er ingen ældreboliger i Ikerasaarsuk.

Bygdezonen omfatter to boligområder. Restrummeligheden i disse – ca. 10 boliger - vurderes at være dækkende for behovet i den kommende planperiode.

Erhverv og havn

Det primære erhverv er - som i de andre bygder ved Kangaatsiaq - fangst og fiskeri. Om sommeren fiskes efter stenbider og  torsk. Royal Greenland driver en lille fiskefabrik uden frysehus i bygden (B-49, B-63), der primært modtager torsk og rogn og producerer saltfisk. Fiskefabrikken beskæftiger op til 10 medarbejdere i højsæsonen. Udover fiskeri og fangst er der arbejdspladser i tilknytning til kommunens aktiviteter, skole og service.

Beskæftigelsesgraden i de fire bygder, der hører til Kangaatsiaq er 30 % under ét - altså noget under middel for kommunen (42 %) - mens antallet af arbejdssøgende (11 %) er noget over middel (6 %). Der findes ikke tal, der belyser arbejdsstyrkens fordeling på brancher.

Havnen omfatter et kajanlæg, der er udvidet i forbindelse med en ny KNI-butik.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 500 m². til erhvervs- og havneformål. 

Infrastruktur og service

Der er et helistop i den østlige del af bygden. Om sommeren fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med Diskoline til og fra Aasiaat og Kangaatsiaq Havnen kan besejles i perioden maj-december. I perioden januar-april kan havnen besejles i det omfang, isforholdende tillader. Skonnertkajen anvendes til gods passagerer og indhandling.

Ikerasaarsuk har 2 simple køresporsforbindelser, hvoraf den ene forløber mellem heliporten og havnen. Vandforsyningen er baseret på et omvendt osmoseanlæg ved elværket. Bygden har desuden et elværk, men ingen kloakering. Dag- og natrenovation samt kemisk affald og metal deponeres på dumpen, der har åben forbrænding og ligger tæt op ad bygden.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Ikerasaarsuk har et bygdekontor ( B-897), en butik, en sygeplejestation i forbindelse med skolen, et servicehus samt et skolekapel. Børnepasning foregår ved dagplejeordninger.

Uddannelse

Skolen (B-694) - Qaqqannguup Atuarfia - har knapt 30 elever (2012). Skole og kirke er indrettet i samme bygning som et nyere skolekapel.

Kultur og fritid

Skolens bygninger anvendes også til selskabs- og fritidsaktiviteter. Der er ingen udpegede bevaringsværdier eller fredninger i bygden.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017