1500-D06  Uummannaq kirkegård/boldbanen

Lokation - by/bygd
Uummannaq

Formål
Friholdte områder og fritidsanlæg

Anvendelse specifik
Fritidsanlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg, boldbaner, skisportsanlæg og kirkegård

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 8 ha

Bebyggelse
Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Siaqqissoq og Arsaffimmut

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Den røde granit i fjeldet syd for fodboldbanen tillades udnyttet til lokalbefolkningens husflidsproduktion