Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1500-C01

1500-C01  Sanatoriamut

Lokation - by/bygd
Uummannaq

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 6 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage, dog med undtagelse af kirken, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Trollep Aqqutaa, Aqqusinersuaq, Piitarsuup Aqqutaa, Frederinnguup Aqq., Otto Mathiessenip Aqq., Sisorarfinnguaq, Sanatoriamut, Alfred Berthelsenip Aqq. og Atuarfimmut

Fredede og bevaringsværdige træk
B-116 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum.
B-2, B-5, B-9, B-11, B-14, B-15, B-16, B-17, B-19A, B-23, B-25, B-28, B-29, B-30, B-33, B-34, B-117, B-110, B-300, B-386, B-803 og B-807 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§2-område)

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 27-8-2018