Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1204-D03

1204-D03  Søen

Lokation - by/bygd
Ilimanaq

Formål
Friholdte områder og fritidsanlæg

Anvendelse specifik
Friholdt område

Anvendelse
Delområdet må anvendes til friluftsaktiviteter.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på 15,5 ha

Bebyggelse
Delområdet friholdes for bebyggelse.
Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere fritidsaktiviteter på søen.
Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.
Der kan i delområdet etableres mindre former for byinventar bænke og. lign. eller indgreb eksempelvis kunst efter særlig godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som eventuelt udvides

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

Særlige bestemmelser
Der kan på søbreddden opføres mindre skure og konstruktioner til at facilitere fritidsaktiviteter på søen

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017