Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1204-A01

1204-A01  Boligområde ved forsamlingshuset

Lokation - by/bygd
Ilimanaq

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Åben-lav boligbebyggelse

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehuse/dobbelthuse (en bolig/to boliger pr. hus).

Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2,3 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse, som opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, der rives ned, må opføres med maksimalt samme kiphøjde.
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage.

Restrummelighed
Området har en restrummelighed cirka 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

Særlige bestemmelser
Nybyggeri skal koordineres med etablering og anlæg af udbygning af infrastruktur.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017