1100-E07  Vandværket

Lokation - by/bygd
Qasigiannguit

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området