0902-C02  Attu kirke

Lokation - by/bygd
Attu

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke og kirkeomgivelser

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser