Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-O04

0003-O04  Landskabelig bufferzone for UNESCO-verdensarvsområdet

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Friholdte områder

Anvendelse specifik
Udisponeret område

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til Landskabelig bufferzone omkring Ilulissat Isfjord.
Pistemaskine kan anvendes efter tilladelse. Følgende aktiviteter er tilladt uden begrænsning: fangst og fiskeri, samt sejlads og teltning

Eksisterende forhold
Områder der befinder sig inden for en 2-kilometers grænse fra fredningsgrænsen, uanset om der er tale om land, is eller hav. Denne grænse vurderes til hvad man med rimelighed kan skønne ligger inden for synsmæssig nærhed af det fredede område.
Området har et samlet areal på ca. 645 km²

Bebyggelse
Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg.
Der kan alene ske færdsel med motoriserede køretøjer, herunder snescootere, i fastlagte korridorer.
Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017