Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-M07

0003-M07  Agpat

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Dyrehold og jordbrug

Anvendelse specifik
Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter.
I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.

Eksisterende forhold
Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv.
Området er delvis bebygget

Bebyggelse
Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip.
Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse.
Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca. 121 ha
Området har ingen restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder.
Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning.
Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017