Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-L12

0003-L12  Qiluttulik

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Særligt rekreative områder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter.
Delområde L12 må anvendes til turisthytter. Der kan i begrænset omfang indpasses funktioner til fælles formål i forbindelse med driften af hytterne.
Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

Eksisterende forhold
Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget

Bebyggelse
Inden for delområde L12 kan ny bebyggelse opføres med en mindste afstand på 30 meter mellem de byggefelter, der fremgår af detaljerede bestemmelser. Delområdet kan rumme 10 turisthytter.
Inden for delområde L12 må ny bebyggelse opføres i en etage. Kiphøjden må maksimalt være 5,5 m over terræn.
Inden for delområde L12 skal ny bebyggelse tilpasses skalaen for bygdens øvrige bebyggelse og respektere udsigtsforhold for hver enkel bygning.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca. 2 ha
Området har en restrummelighed på ca. 10 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som udvides og forbedres.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017