Hundehold

§ 17 Hundehold.

17.1 Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til hundehold, gives en permanent arealtildeling.

17.2 Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til hundehold, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling.

17.3 Den til enhver tid gældende vedtægt for hunde- og kattehold i Qaasuitsup kommune gælder, og supplerer nærværende bestemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger.

17.4 Kommunens sædvanlige praksis med flyting af hundehold fortsætter, så hundeholdsejeren får hjælp til flytning af skure, hundegårde og andre faste genstande. Der kan i særlige tilfælde ydes økonomisk erstatning.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 8-1-2014