Det åbne land

§ 20 Det åbne land

20.1 For arealtildeling til byggeri og anlæg, der falder uden for delområdegrænser i det åbne land, skal der ved arealtildeling gennemføres en høring af eventuelle berørte myndigheder - såfremt de ønsker det evt. forud eller i forbindelse med, at der skal udarbejdes en delområdeplan i et kommuneplantillæg, samt øvrige berørte parter.

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 8-1-2014