Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa
ILLOQARFIIT NUNAQARFIILLU PILERSAARUTAAT ASI NUNAMINERTATMIK ATUISINNAANERMUT AKUERSISSUTIT TAKORLUUKKAT AAMMA PINGAARNERTUT ILUSEQ TAKUAA PILERSAARUT PDF-NNGORTITAQ  ATUARNISSAANUT ILITSERSUUT

 

TUSARNIAANERMUT Kommunimut pilersaarutip tapia Immikkut ittumik akuersissutit Suliniuteqarnissamut qinnuteqaatit

 

"Kommunalbestyrelsip Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaa 2014-26 akueraa. Suleriaaseq 2020-p suliarineqarnerani pitsaasumik pissarsinartumilu oqallinnerit kommunimut pilersaarummi tunngaviupput."

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 21-12-2016